هوماک در طی چهار مرحله عملیاتی در کنار شما خواهدبود

مرحله نخست

محل مورد نظر جهت بهره گیری از سیستم های هوشمند هوماک توسط کارشناسان ما به صورت حضوری و یا از راه دور مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شود.