آرشیو خبرنامه هوماک

مرجع آبیاری و اقلیم هوشمند

دانلود خبرنامه شماره 1

مراقبت هوشمند از فضای سبز ساختمانی – روف گاردن

بام سبز یا روف گاردن امروزه المانی سبز و جذاب در طراحی فضای سبز ساختمان های نوین به شمار می آید. بام سبز یا روف گاردن بامی است که بر روی سطح آن گیاهانی متنوعی رشد م یکنند و در طراحی آن از سایر المان های زنده معماری همچون چوب و سنگ نیز استفاده می شود.

نقش آبیاری هوشمند در تولیدات گلخانه ای 

شمار اول: باغات میوه…

از زبان آنها که هوماک را برگزیده اند…

سادگی کاربری و تنظیمات…

دانلود خبرنامه شماره 2
دانلود خبرنامه شماره 3