نمایش یک نتیجه

اقلیم هوشمند محیط های پرورش دام (سبک و سنگین)

سنسور دما و رطوبت بی سیم هوماک