پکیج کنترل تقویمی آبیاری سطح سه

7,400,000تومان

پکیج کنترل تقویمی آبیاری سطح سه هوماک

این پکیج از 1 عدد کنترلر نسل 2 هوماک + 2 عدد اکسپنشن 4 خروجی هوماک و منبع تغذیه 12 ولت تشکیل شده است.